Mieszkaj bezpiecznie!

Bądź bezpieczny z Nami

ubezpiecz

Mienie i utrata zysku

Budynki, park maszynowy, sprzęt elektroniczny, zapasy – to mienie. Od jego stanu zależy wartość firmy. Rekomendujemy ubezpieczenie majątku od niepożądanych zdarzeń: od ognia i innych żywiołów, kradzieży, uszkodzeń czy zniszczeń. Dla MŚP oferujemy proste pakiety, które w ramach jednej polisy obejmują wiele ryzyk i kompleksowo zabezpieczają mienie oraz potencjalną utratę zysku.

W przypadku majątku firmy o bardzo dużej wartości, negocjujemy złożone programy. Zwykle składają się one z kilku polis i zawierają liczne odstępstwa. Możemy również wprowadzić pakiet klauzul brokerskich. Przedmiotem ochrony mogą być np.:

  • Ubezpieczenie majątku trwałego i ruchomego
  • Ubezpieczenie maszyn i urządzeń
  • Ubezpieczenie wyposażeniabiur i magazynów
  • Ubezpieczenie towarów gotowych i w toku produkcji

Skontaktuj się z naszym agentem!

U nas nie ma pytań, których nie można zadać!
Jesteśmy tutaj, aby doradzić, pomóc i poprowadzić klienta przez cały proces zakupu ubezpieczenia.

Kontakt

Zapytaj o szczegóły